Uputstva za apliciranje

Kako bismo ti na najbolji način objasnili tok i proces prijavljivanja, na sledećim stranama možeš pronaći uslove konkursa i uputstva za apliciranje za programe Vip Student i Vip Master.
 

 • Konkurs, odnosno prva faza počinje 23. marta 2015. godine, a rok za slanje prijava je 10. april 2015. godine.
 • Rezultati prvog kruga biće poznati krajem aprila 2015. godine.
 • Pravo da konkurišeš za projekat "Budi Vip" imaš ako si redovan student završne godine osnovnih studija Elektrotehničkog (Tehničkog), Ekonomskog, Matematičkog, Saobraćajnog, Mašinskog i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, ili srodnih fakulteta državnih univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Prištini i Novom Pazaru sa minimalnom prosečnom ocenom tokom studija 8, odličnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računaru.

Ukoliko ispunjavaš uslove konkursa za programe Vip Student i Vip master, možeš da konkurišeš putem mejla budivip@vipmobile.rs

Koraci za prijavu su sledeći:

KORAK 1:
Struktura CV-ja na engleskom jeziku je obavezna i možeš je preuzeti ovde.

Forma sadrži sve informacije koje su nam neophodne da bismo te bliže upoznali. U biografiji navodiš sledeće podatke:

 • lične podatke (ime, prezime, adresa, telefon, datum i godina rođenja),
 • obrazovanje (srednje i fakultetsko, smer na fakultetu),
 • prosečna ocena tokom studija, godine studiranja, broj preostalih ispita do završetka osnovnih studija,
 • učešće na seminarima, projektima, treninzima,
 • radno iskustvo (ako postoji),
 • druge stipendije (ako si ih koristio/la ili za njih aplicirao/la),
 • nivo poznavanja engleskog jezika i rada na računaru,
 • druga interesovanja.

KORAK 2:
Dva pitanja na koja treba da pošalješ odgovor na engleskom jeziku su:

 • Describe how you see the usage of mobile internet 5 years from now.
 • What would be the one thing you would change in mobile telecommunications industry and why?

Odgovori na postavljena pitanja su ograničeni na maksimum 400 karaktera sa razmacima po odgovoru i treba da budu poslati u Word formatu.

KORAK 3:
Pored CV-ja i odgovora na dva postavljena pitanja, obavezna dokumentacija koju treba da priložiš je potvrda fakulteta da si u školskoj 2014/2015. godini upisan u završnu godinu osnovnih akademskih studija, sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom iz prethodnih godina studija.

Zvanična podrška

Medijski partneri

Partneri

Studentske organizacije