"Pronašao sam sebe i svoje mesto u svetu telekomunikacija. Nekada je individualizam značio bolje, brže, efikasnije. Danas su zajednički napor usmeren ka rešavanju bitnih problema prakse i kolegijalnost postale ključne reči."

Thu, 11/21/2013 - 15:47 -- admin

Otkud ja u timu?

Nisam osoba koju je lako impresionirati. Timski sam igrač, ali ne povodim se olako donetim zaključcima i opštem mišljenju većine, ukoliko to mišljenje nije duboko utemeljeno. Trudim se da u svom radu odluke donosim efikasno, ali i nezavisno od drugih i suštinski zasnovano. Ipak, od momenta kad sam prvi put zakoračio u prostorije kompanije Vip mobile, moj svet, moj način razmišljanja u jednom svom delu više nije bio isti. Postao sam deo grupe i njen najjači zagovornik.

Mogu da govorim o tome šta sam naučio. GSM, UMTS, HSDPA, Near Field Communication, IP, Steering of Roaming i mnogi drugi pojmovi postali su mi kristalno jasni. Konačno, nakon petogodišnjeg univerzitetskog obrazovanja, pronašli su pravi smisao u mojoj glavi. Naučio sam koje su nove tendencije u razvoju mobilne i fiksne telefonije i širokopojasnog Interneta. Dobio sam uvid u to šta budućnost meni kao inženjeru telekomunikacija pruža, koji su pravci razvoja i njegovi ključni izazovi. Ali pre svega, naučio sam kako se radi u jednoj multinacionalnoj kompaniji, šta se od mene očekuje i šta je to što ja kao pojedinac i deo grupe mogu da ponudim.

Pronašao sam sebe i svoje mesto u svetu telekomunikacija. Nekada je individualizam značio bolje, brže, efikasnije. Danas su zajednički napor usmeren ka rešavanju bitnih problema prakse i kolegijalnost postale ključne reči.

Mogu da govorim o tome šta sam doživeo. Stekao sam prijatelje za ceo život. Način selekcije, od intervjua pa do testova i radionica, doprineli su tome da se okupi tim ljudi sličnog mentalnog sklopa i približno istog načina razmišljanja. Ne samo Vip studenti, već i kolege inženjeri i mentori, svi od juniora do eksperata, pokazali su mi da može i bolje i lepše i brže i kvalitetnije od svega što sam do tada znao.

Optimista sam. Siguran sam da ovo nije impresija koja vremenom bledi. Siguran sam da je potrebno uložiti istinski trud da bih postao i ostao deo tima. I kuda god me život odnese i kuda god tekli tokovi mog daljeg inženjerskog obrazovanja, od toga ne odustajem. Trajno sam postao Vip.

Hvala na svemu!

Branislav Popović
Fakultet tehničkih nauka
Novi Sad
2008/2009

Zvanična podrška

Medijski partneri

Partneri

Studentske organizacije